Vizitky MART SYSTEM

Riešenie návrhu vizitky je zamerané na čitateľnosť osobných údajov a všeobecné predstavenie spoločnosti.

Fotoprodukcia “nový web”

Vytváranie obrazu o spoločnosti t.j. vytváranie korporátnej identity je v zásade sprostredkovanie skutočného obrazu o spoločnosti cieľovým publikám. Samozrejme v tom najkrajšom svetle. Naša skúsenosť pri tvorbe webu je jednoznačná. Web je tvorený obrazom a textom usporiadanom do logickej štruktúry. Samotný dizajn webu (aj keď je tiež veľmi dôležitý) je na treťom mieste. Vytvoriť obraz […]