Ochranné a informačné prvky do výťahu

Stavebné práce sú nevyhnutne doprevádzané zvýšeným hlukom, častejším využívaním výťahu v úvode a závere prác. Umiestnenie banneru na podlahu má ochrannú, informačnú ale aj propagačnú funkciu. Spoločnosť Kiwi Kúpeľne s.r.o. tak demonštruje svoj prístup k práci postavený na zodpovednosti za plynulý a efektívny priebeh a dokonalý výsledok.

Redizajn logotypu

Názov spoločnosti a budovanej značky Kiwi Slovakia s.r.o. bol zmenený na kiwi kúpeľne s.r.o. Zmena názvu odráža zmenu stratégie budovania značky a cielenia. Pozornosť je upriamená na realizáciu kúpeľní v regióne Košického kraja. Nevyhnutnou časťou zmeny názvu je aj zmena logotypu. Novú verziu loga a jeho verzie zobrazuje nasledujúca animácia. Logo je možné stiahnúť tu: […]