Vizitky BARCA hotel & restaurant

Vizitka ako nástroj prvého kontaktu má za úlohu odovzdať emocionálnu a racionálnu správu. Estetické prevedenie a technické riešenie podporujú dosiahnutie tohto cieľa.

Logotyp pre “hotel & restaurant Barca”

Hotel Barca prináša svojim návštevníkom dokonalé útočisko pre každú pracovnú cestu a dovolenkový pobyt. Svojim umiestnením na okraji mestskej časti Košice Barca sa dotýka tradície starobylej obce Barca. Zároveň ponúka výnimočný kúsok prírody a pokoj v tesnej blízkosti historického centra Košíc. Kľúčové asociácie Na základe špecifík hotela sme definovali kľúčové asociácie logotypu. Tie vyjadrujeme pomocou […]