Označenie náhradných vozidiel

Poskytnutie náhradného vozidla pre zákazníkov zvyšuje komfort zákazníkov. Služba má pozitívny dopad na lojalitu zákazníkov. Môže mať však aj pozitívny dopad na predaj vozidiel.

Nové testovacie vozidlo môže vhodným polepom pútať pozornosť a budovať povedomie o novom showroom-e.

Náhradné vozidlo môže prezentovať značku Marco Car a kvalitu služieb servisu áut.

Manažérske vozidlo Marco Car

Prevedenia polepov na tmavých farebných podkladoch – Testovacie vozidlo

Prevedenia polepov na tmavých farebných podkladoch – Testovacie vozidlo

Share reference
You like our work! Share and show it to your friends.
Facebook
LinkedIn

See the latest works

Referencie

Najdôležitejšou devízou firiem poskytujúcich služby v oblasti stavebníctva sú spokojní zákazníci. Aj preto je príprava

Read more "