Vyhodnotenie kampane “Leto” Jún - August 2023

Kampaň “Leto” si na svoju distribúciu od vyžiadala 252,23 €. Za túto sumu sa bennery zobrazili celkovo 561 tisíc krát. Kampaň vygenerovala 1531 kliknutí na reklamu. Cena za jeden klik teda bola 0,16 €. Cez novú landing page bolo odoslaných 13 formulárov. Prevažne bol záujem o umytie auta (10x) a Servis klimatizácie (3x). Garancia mobility bola cez formulár objednaná len v jednom prípade.

Na výsledkoch sa pozitívne podieľali aj zaslané SMS a ako perspektívne sa ukazuje aj vytvorenie kombinácie SMS a newslettra.

Okrem priamych konverzií mala kampaň nasledujúce výsledky:

 • 862 nových návštevníkov webu
 • 1100 zobrazených stránok
 • 561 tisíc zobrazení bannerov

Čo sme sa naučili? Aké sú nové hypotézy?

 • pri akci leto bol najväčší záujem o umytie auta.
  • Aké by boli výsledky ak by sme umývanie ponúkali priamou kampaňou?
  • Môže byť kampaň na umytie aj zdrojom nových zákazníkov?
   • pri umytí upozorniť zákazníka na iné produkty, nedostatky na aute a pod.
 • bolo by možné nastaviť pravidelné mesačné kampane v tvare
  • Príprava aktuálnej ponuky
   • Nové autá, jazdenky, prezutie, atď.
  • Zaslanie newslettra
  • Príprava stránky novinky (totožný obsah z newslettrom)
  • Odoslanie SMS
   • zhrnutie ponuky v krátkom texte
   • + odkaz stránku “novinky”
View full content