Vyhodnotenie kampane "Leto" Jún 2023

V priebehu mesiaca boli aktívne dve kampane. Kampaň vo vyhľadávaní a bannerová kampaň “Leto”.

Kampaň “Leto” si na svoju distribúciu vyžiadala 141,56€. Za túto sumu sa bennery zobrazili celkovo 466 tisíc krát. Kampaň vygenerovala 510 kliknutí na reklamu. Cena za jeden klik teda bola 0,28 €. Cez novú landing page bolo odoslaných 9 formulárov. Prevažne bol záujem o umytie auta (7x) a Servis klimatizácie (2x).

Na výsledných konverziách sa podieľali asi prevežne SMS notifikácie. Tu je možné uvažovať o súvislosti a súčinnosti oboch aktivít. Tento postup by sme mohli v mesiaci júl vyvolať odoslaním reklamného newslettra s ponukou “Leto”.

Rozpočet pre úvodný mesiac sme limitovali na sumu 280€. Tento mesiac by som odporúčal navýšiť kampaň na sumu 500€ a doplniť komunikáciu o odoslanie newslettra.

 

View full content