Marco Car summer campaign

The aim of the summer campaign is to promote awareness of the Marco Car brand and its services. The campaign will showcase selected summer services through colours, fonts and logotype. The campaign will use the Google Display Network and Facebook advertising platforms. Links will be directed to the landing page of the campaign with a […]

Video prezentácia služieb Marco Car

Cieľom produkcie video prezentácií je vytvoriť nový formát prezentácie obsahu služieb a dosiahnuť zvýšenie poznania portfólia služieb v publiku Marco Car. Pneuservis CarDetailing Autoumyváreň Poistné udalosti Nový Peugeot

Poukaz na kávu a čaj

Poukaz získavajú zákazníci MarcoCar pri čerpaní vybraných služieb. Cieľom je spríjemniť im čakanie na ich vozidlo v príjemnom prostredí kaviarne. Poukaz je možné vytlačiť na hrubý 350g kartón a umožniť tak jeho opakované použitie.

Prezentačná brožúra Marco Car

Marco Car v priebehu posledných rokov výrazne rozšírili portfólio poskytovaných služieb. Úlohou prospektu je ich prezentovať v prehľadnej a vizuálne popisnej podobe. Práve preto v návrhu prevládajú fotografie, tie sú doplnené krátkym textom.

Plastové záložky do menu

Pre lepšiu orientáciu v menu ponuky kaviarne sme navrhli vlepované plastové záložky. Plastové záložky majú nahradiť pôvodné papierové prevedenie, ktoré sa po krátkom čase krčilo. Uvažujeme o plaste v hrúbke 0,1 – 0,3mm. Plastová záložka má rozmer 30 x 35mm, je obojstranne potlačená. Na polovici čelnej plochy je lepiaca plocha (riešené obojstrannou lepiacou páskou), ktoré […]

Poukaz na umytie auta

Poukaz umožňuje jednoducho označiť rozsah dostupných služieb. Zaškrtnutie označuje dostupnosť služby, krížik označuje nedostupnú službu. Pod nadpisom služby sa nachádza základný popis rozsahu služby. V poslednej tretine kupónu prezentujeme prostredie kaviarne.

Navigácia v areály

Doplnenie prvkov má za úlohu nasmerovať zákazníka k parkovisku a zároveň informovať o služba areálu.

Leták 1+1

Pozvánka k objaveniu kaviarne Marco Caffe ponúka adresátom získať vybrané kávy v akcii 1+1. Leták bude vhadzovaný do schránok v spádovej oblasti areálu Marco Car.