Ďakujeme

Ďakujeme za Vašu dôveru!

Pokračujte...

Dobývajte srdcia Vašich zákazníkov.
Obsadzujte nové teritória.
Spoznajte všetky naše produkty.

Vytvoriť kampaň

Ak sú Vaše kapacity pripravené vyrobiť viac produktov, alebo ponúknuť viac služieb je to ideálny čas rásť a zarábať viac. Rozšírte svoje publikum, vybudujte povedomie a získajte nových zákazníkov prostredníctvom reklamnej kampane. Vyberte si typ kampane a odošlite požiadavku na úvodné stretnutie.

Pripravíme Vás na útok 🙂

Využite najmodernejší a najprogresívnejší spôsob marketingovej komunikácie. Dokonalé cielenie, množstvo možností spôsobov a formátov predstavujú príležitosť, ktorá predstavuje potenciál pri každom type podnikania. Stačí nás osloviť. Pomôžeme Vám o Vašej kampani uvažovať správnym spôsobom, spoznať základné možnosti a vytvoriť koncept Vašej budúcej kampane.

Využite tradičný a overený spôsob reklamnej komunikácie. Oslovte Vašich zákazníkov správnym výberom komunikačných nástrojov a postavte Vašu značku vedľa veľké tradičné spoločnosti. Kreatívna kampaň šírená cez neadresnú distribúciu letákov (schránky, vlaky, MHD) billboard, citylight, rádio, TV spot a pod. je u zákazníkov spájaná so stabilitou a hodnotou prezentovanej značky.

Vytvorte dokonalý zásah pred ktorým nebude úniku! Kombinácia online a offline médií prináša efektívny opakovaný zásah. Pomocou tejto schémy získate mnohonásobné opakované oslovenie cieľovej skupiny. Prítomnosť v digitálnom aj reálnom svete prinesie Vašej značke, produktu či službe vysokú relevantnosť. Vaša značka sa stane súčasťou aktívnej pamäte Vášho publika.

Vytvoriť značku

Bez konzistentne prezentovanej a budovanej značky je vaša marketingová komunikácia hendikepovaná. Získajte z vašich investícií do marketingu maximum. Vytvorte značku, ktorá odolá času a bude pre Vaše publikum vždy rozpoznateľná.

Pripravíme Váš štít! :-O

Všetci milujeme príbehy. Pamätáme si ich a vytvárame si silný emocionálny vzťah k ich hlavným hrdinom. Rovnaký potenciál, stať sa zapamätateľným a vytvárať emocionálnu väzbu má aj správne koncipovaný logotyp. Naviac je možné značkou komunikovať aj definované cieľové asociácie značky. Tvorba značky je vysoko odborná činnosť, ktorá si vyžaduje poznanie teórie, dostatok skúsenosti a dostatok času pre kreatívny proces.

Mnoho, dnes už pomerne silných značiek vznikalo v období prelomu storočia. V tomto období bolo povedomie a zručnosti prvých agentúr a dizajnérov často na veľmi nízkej úrovni. Redizajn, alebo úprava značky je príležitosť ako vytvoriť výtvarne a technicky funkčné logo pri zachovaní charakteristických prvkov pôvodného vzhľadu. Redizajnovaný logotyp pozdvihne dojem z marketingovej komunikácie Vašej spoločnosti.

Využívajte každú príležitosť pre marketingovú komunikáciu jednotným spôsobom. Budovanie dojmu Vašej spoločnosti bude tak intenzívnejšie a konzistentné. Vytvoríme pre Vás základnú geometrickú definíciu logotypu, definíciu písiem a farieb. Následne pripravíme knižnicu logotypov pre použitie v tlači a elektronických médiách. Na základe Vašich potrieb pripravíme návrh prvkov, ktoré aktuálne používate.

Vytvoriť web

Prítomnosť v prostredí internetu je dnes nevyhnutnosťou. Obsah, funkčnosť a vzhľad sú predpokladom pre primeranú návštevnosť, informačnú funkčnosť a schopnosť prinášať očakávané ciele.

Vaše ťaženia potrebujú základný tábor! :-#

Návšteva webu často predchádza osobnému kontaktu, prípadne je prvým miestom pre doplnenie informácií po osobnom stretnutí. Obsah webovej prezentácie by mal komunikovať Vaše produkty, služby, hodnoty Vašej spoločnosti, odbornosť a všetky dôležité kontakty. Prostredníctvom blogu môžete budovať publikum a informovať o novinkách vo Vašej spoločnosti.

Pomocou špeciálne vytvorenej stránky vytvorenej pre dosiahnutie konkrétneho cieľa môžete získať násobne viac konverzií. Využite naše skúsenosti a po krátkej konzultácií pre Vás navrhneme stratégiu pre získavanie cieľov. Pomocou landing page stránky môžete získať nového odberateľa newsletrow, záujemcu o cenovú ponuku, prípadne nezáväznú objednávku alebo účastníka pre Váš firemný event.

Internetový obchod to nie je iba Amazon. Internetový obchod alebo e-commerce riešenie je vhodné všade tam kde je predpoklad úplnej a samostatnej konverzie bez nutnosti nasadiť obchodníka alebo konzultanta. Je jedno či je Vašim zákazníkom firma, alebo súkromná osoba. Produktov môžu byť tisíce ale môže byť aj jeden. Dôležité je len správne sprevádzať zákazníka od návštevy po ukončenie nákupu.

Dohodnúť spoluprácu

Vyberte si niektorú z našich služieb a posuňte Váš marketing o krok bližšie k zákazníkom

Ak máte záujem o systematickú, strategicky vedenú marketingovú komunikáciu je veľmi pravdepodobné, že sa dohodneme. Od prvej chvíle našej komunikácie sa budeme usilovať o maximálnu efektivitu, úsporu finančných a časových zdrojov. Po prvej krátkej konzultácií budete mať predstavu o tom ako konkrétne Vám môžeme pomôcť. Práve pre tento účel sme pripravili aj nasledujúci formulár.